صعودی

پمپ پره ویکرز

 • تک پمپ سری V

  تک پمپ سری V

  پمپ های تک سری V دستورالعمل مدل (F3-) 25 ولت 19 A -1 A 22 R یادداشت سری جابجایی اتصالات پورت نوع شفت موقعیت های خروجی شماره طرح چرخش بدون علامت: سیال امولسیون روغن سری نفت سیال آب گلیکول سیال استر فسفات 20 ولت 2.3. 4.5.6.7.8.9.10.11.12.14 A-SAE A-SAE4- فلنج پیچ 1-Str 151-Spline (مشاهده از انتهای پوشش پمپ) ورودی مخالف 90 درجه CCW از ورودی خطی با ورودی 90 درجه سانتی گراد از ورودی 22 شکل انتهای شفت پمپ) دست چپ برای شرکت ...
 • دو پمپ سری V

  دو پمپ سری V

  راهنمای مدل پمپ‌های دوبل سری V (F3-) 352 ولت 38 A 17 -1 AB 22 R پمپ پایانی جریان شفت سری نوت اتصال پورت پمپ انتهایی با روکش جریان نوع شفت موقعیت‌های خروجی شماره طرح چرخش بدون علامت: سیال امولسیون‌کننده روغن سری نفت مایع استر گلیکول آب - مایع فسفات 2520 ولت 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 فلنج پیچ A-SAE A-SAE4، فلنج پیچ 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 7 11، 12، 14 کلید 1-tr 151-Spline زیر 22 را ببینید (نمایش از انتهای شفت پمپ) عقربه راست برای جهت عقربه های ساعت عقربه چپ برای...
 • تک پمپ سری VQ

  تک پمپ سری VQ

  تک پمپ های سری VQ (F3-) 25VQ 19 A (F) -1 A 30 R Note Series Code جریان اتصالات درگاه نوع نصب نوع شفت موقعیت های خروجی شماره طرح چرخش بدون علامت گذاری سیال امولسیون روغن سری نفت سیال آب گلیکول سیال فسفات استر سیال 20VQ 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 فلنج A-SAE4 A-SAE 4 پیچ بدون علامت نصب فلنج F-Foot Mountion 1-Str 151-Spline مشاهده از انتهای پوشش پمپ) درگاه ورودی مقابل 90 درجه CCW از ورودی خطی با ورودی 90 درجه سانتی‌گراد W از طرف...
 • دو پمپ سری VQ

  دو پمپ سری VQ

  پمپ های دوگانه سری VQ دستورالعمل مدل (F3-) 352VQ 38 A 17 (F) -1 AB 20 R Note Series Flow-shaft end Pump اتصالات درگاه جریان پوشش جریان انتهای پمپ نوع نصب نوع محور خروجی موقعیت های خروجی شماره طرح چرخش بدون علامت گذاری سری نفت سیال امولسیون روغن مایع گلیکول مایع فسفات استر آب 2520VQ 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 A-SAE A-SAE فلنج 4 پیچی، 2، 3، 4، 8، 5 9، 10، 11، 12، 14 نصب فلنج بدون علامت پایه F-Foot 1-Str 151-spline زیر 20 را ببینید ...
 • پمپ پره ای سری 20 V10

  پمپ پره ای سری 20 V10

  پمپ های پره ای سری V10، سری 20 نام مدل (F3-) V10 -P 7 S -1 C 20 -L سری نوت اتصال ورودی جابجایی اتصال خروجی نوع شفت موقعیت های خروجی شماره طراحی جهت چرخش امولسون های آب-روغن سیال گلیکو آب F3 مایع استر فسفات V10 P-1/2″NPT Thread S-0.750-16 Straight Thread, B-G1″Thread 1.2.3.4.5.6.7 P-1/2″NPT Thread S-0.750-16Str.Thread B-G1/2″Thread 1-شفت مستقیم کلید 11-شفت اسپلاین 38-11 دندان-3/4 اینچ شفت اسپلاین خارجی 62-...
 • کارتریج پمپ سری V

  کارتریج پمپ سری V

  سری ΦA BC ΦD E ΦF ΦG HKM(واشر) M(O-Ring) 20V 82.55 81.5 70.1 47 61.5 4.8 76.2 7 73.6 82.76 × 76.26 × 3.9 × 3.9 52.2 71.2 4.8 90.5 7 88.19 97×91×3.5 44×3.53 35V 114.3 117.7 105 72.2 90.3 6.4 108 8 103.94 114.5×108.5×3.5 63.09×3.53 45V 133.615 133.615 120.4 27 8 123.8 133.6 × 127.6 × 3.5 71 × 3.55 سری داخل اسپلاین دندان پارامتر روتور روتور تعداد دندانه ها زاویه فشار گام اصلی قطر کوچک قطر 20 ولت 30 48/96 45 درجه 16.61...
 • کارتریج پمپ سری VQ

  کارتریج پمپ سری VQ

  مشخصات سری ΦA BC ΦD E ΦF ΦG HKM(Gasket) M(O-Ring) 20VQ 82.55 81.5 70.1 47.2 61.5 4.8 76.2 7 73.8 82.76 × 3.5 × 5.5. 98.8 87 52.2 71.2 4.8 90.5 7 88.19 97×91× 3.5 44×3.53 35VQ 114.3 117.7 105 72.2 90.3 6.4 108 7 103.94 114.5×108.5×3.5 63.09×3.53 45VQ 3.53 45VQ 514.5 6.4 127 11 123.8 133.6 × 127.6 × 3.5 71 × 3.55 Series Inside spline tooth parameter outline rotor Number of دندانه زاویه فشار قطر عمده قطر کوچک 2...