صعودی

پمپ پره ای توکیمک SQP

 • تک پمپ سری SQP

  تک پمپ سری SQP

  دستورالعمل مدل تک پمپ سری SQP (F3-) SQP2 -21 -86 C (F) -(LH) -18 دم کرده جلو، ترکیب ناپذیری روغن سری کد جابجایی نوع شفت موقعیت های خروجی نوع نصب چرخش شماره طرح بدون علامت روغن هیدرولیک ضد سایش ,آب گلیکول مایع یا امولسیون آب-روغن مایع فسفات خوار SQP1 2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،14 کلید کمربند شفت مستقیم کلید کمربند سنگین شفت مستقیم کلید تسمه (مشاهده از انتهای پوشش خروجی پمپ در مقابل خروجی ورودی 90 درجه CCW از خروجی ورودی در خط با ...
 • دو پمپ سری SQP

  دو پمپ سری SQP

  پمپ های دوگانه سری SQP دستورالعمل مدل (F3-) SQP2 -21 -86 C (F) -(LH) -18 انفوزیون جلو، ترکیب ناپذیری روغن سری کد جابجایی نوع شفت موقعیت های خروجی نوع نصب چرخش شماره طرح بدون علامت روغن هیدرولیک ضد سایش ,آب گلیکول مایع یا امولسیون آب-روغن مایع فسفات خوار SQP1 2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،14 کلید کمربند شفت مستقیم کلید کمربند سنگین شفت مستقیم کلید تسمه (مشاهده از انتهای پوشش خروجی پمپ در مقابل خروجی ورودی 90 درجه CCW از خروجی ورودی به صورت خطی ...
 • کارتریج پمپ سری SQP