دو پمپ سری V

توضیح کوتاه:


جزئیات محصول

برچسب های محصول

سری V-دو پمپ

دو پمپ سری V (7)

دستورالعمل مدل

(F3-) 352 ولت 38 A 17 -1 AB 22 R
توجه داشته باشید سلسله پمپ انتهایی جریان شفت بندر
ارتباط
پمپ انتهایی با پوشش جریان نوع شفت پریز
موقعیت ها
طرح
عدد
چرخش
بدون علامت: نفت
روغن سری
امولسیون سازی
مایع
اب
گلیکول مایع
فسفات
مایع استری
2520 ولت 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 A-SAE
فلنج پیچ A-SAE4
2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 کلید 1-tr
151-اسپلاین
دیدن
زیر
22 (نمایش ها شفت را تشکیل می دهند
انتهای پمپ) دست راست برای
در جهت عقربه های ساعت
دست چپ برای
پادساعتگرد
3520 ولت 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 کلید 1-Str
کلید 86-HD Str
11-اسپلاین
3525 ولت 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25
4520 ولت 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14
4525 ولت 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25
4535 ولت 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45،

جریان Usgpm (USgpm) در 1200r/min و 0.69MPa

موقعیت های خروجی (مشاهده از انتهای پوشش پمپ)

موقعیت های خروجی تمام سری ها به جز 4535 ولت 4535 ولت
خروجی شماره 1 روبروی ورودی AA شماره 2 خروجی 135 CCW از ورودی خروجی شماره 2 مقابل ورودی
AB خروجی شماره 2 45 درجه CCW از ورودی خروجی شماره 2 90 درجه CCW از ورودی
AC خروجی شماره 2 45 درجه سانتی گراد از ورودی شماره 2 خروجی به صورت خطی با ورودی
AD خروجی شماره 2 135 درجه سانتی گراد از ورودی خروجی شماره 2 90 درجه سانتی گراد از ورودی
خروجی شماره 1
90 درجه سی سی وات از ورودی
BA خروجی شماره 2 135 درجه CCW از ورودی خروجی شماره 2 مقابل ورودی
BB خروجی شماره 2 45 درجه CCW از ورودی خروجی شماره 2 90 درجه CCW از ورودی
BC خروجی شماره 2 45 درجه سانتی گراد از ورودی شماره 2 خروجی به صورت خطی با ورودی
BD خروجی شماره 2 135 درجه سانتی گراد از ورودی خروجی شماره 2 90 درجه سانتی گراد از ورودی

موقعیت های خروجی (مشاهده از انتهای پوشش پمپ)

موقعیت های خروجی تمام سری ها به جز 4535 ولت 4535 ولت
شماره 1 خروجی با ورودی CA شماره 2 خروجی 135 CCW از ورودی خروجی شماره 2 مقابل ورودی
CB خروجی شماره 2 45 درجه CCW از ورودی خروجی شماره 2 90 درجه CCW از ورودی
CC خروجی شماره 2 45 درجه سانتی گراد از ورودی شماره 2 خروجی به صورت خطی با ورودی
CD خروجی شماره 2 135 درجه سانتی گراد از ورودی خروجی شماره 2 90 درجه سانتی گراد از ورودی
خروجی شماره 1
90 درجه سانتی گراد از ورودی
DA خروجی شماره 2 135 درجه CCW از ورودی خروجی شماره 2 مقابل ورودی
DB خروجی شماره 2 45 درجه CCW از ورودی خروجی شماره 2 90 درجه CCW از ورودی
DC خروجی شماره 2 45 درجه سانتی گراد از ورودی شماره 2 خروجی به صورت خطی با ورودی
DD خروجی شماره 2 135 درجه سانتی گراد از ورودی خروجی شماره 2 90 درجه سانتی گراد از ورودی

ابعاد نصب

دو پمپ سری V (8)


  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید